Header menu

Henvisning og visitation

  • Pil
    Foto: Colourbox
Du kan opfordre borgeren til at møde op i åbningstiden. Du må også som professionel gerne tage med borgeren til første samtale.

Som udgangspunkt er Center for Rusmiddelbehandling selvvisiterende. 

Borgere og pårørende kan henvende sig selv i åbningstiden, hvor der sidder medarbejdere klar til at tage imod.

Du må som mentor, sagsbehandler eller anden professionel gerne tage med borgeren til første møde i behandlingen.

Hvis borgeren giver samtykke, samarbejder vi gerne med jobcentre, psykiatrien, Borgercenter Børn og Unge m.fl.