Header menu

Koordinerende Enhed

Den Koordinerende Enhed koordinerer på tværs af hele Center for Rusmiddelbehandling København,

Den koordinerende enhed består af to områdechefer, 1½ overlæge, to kliniske udviklingssygeplejersker, to akademikere og ½ administrativ medarbejder.

Enheden står for at koordinere og planlægge indsatser på tværs af de rusmiddelenheder, som yder den faktiske alkohol- og stofbehandling.

Det kan f.eks. være at:

  • skrive og implementere instrukser
  • udvikle den sundheds- og socialfaglige praksis
  • understøtte implementering af projekter og tiltag
  • følge op på kvaliteten af behandling, f.eks. ved opsamling på Socialtilsyn og Risikobaserede tilsyn
  • understøtte arbejdsmiljøarbejdet
  • varetage kommunikationsopgaver som f.eks. hjemmeside, pjecer og lignende.