Header menu

Urus - Udgående rusmiddelbehandling

  • Team URUS
Urus er et tilbud om rusmiddelbehandling til borgere på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud.

Center for Rusmiddelbehandling København har et team af udgående rusmiddelbehandlere (Urus), der arbejder opsøgende på Københavns Kommunes socialpsykiastriske botilbud.

Den udgående indsats er et let tilgængeligt tilbud om rusmiddelbehandling, som giver mulighed for at arbejde med rusmiddelproblemerne i borgerens hverdag i samarbejde med borgeren og med medarbejderne på botilbuddet.

Borgerens behandlingsmål kan være skadesreduktion, stabilisering, reduktion og/eller ophør.

Indsatsen er opsøgende, relationsopbyggende og medarbejderne møder borgeren, der hvor borgeren er. Det betyder eksempelvis, at der er mulighed for længere relationsopbyggende og motiverende forløb, inden borgeren overhovedet tager stilling til en egentlig indskrivning. 

Indsatsen giver således mulighed for, at borgeren kan få råd og vejledning og kvalificeret dialog om rusmidler, og hvor der er mulighed for at iværksætte en egentlig behandlingsindsats, når borgeren er klar til det. 

Derudover er Urus med til at udvikle viden og kompetencer på botilbuddene ift. at italesætte og håndtere misbrug.

URUS dækker alle socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune. Centercheferne for de socialpsykiatriske centre er med til at pege på, hvor indsatsen skal fokuseres.

Vil du vide mere om Urus, kan du kontakte:

Socialfaglig koordinator Jacob Wettergreen tlf. 24996353, mail: mv37@kk.dk, eller
Projektleder/enhedsleder Henrik Stahl Tlf. 28551253, mail: A045@kk.dk