Header menu

Visitationen

Visitationen træffer afgørelser om dag- og døgnbehandling.

Visitationen er en specialiseret myndighed, hvis primære opgave er at visitere til dag- eller døgnbehandling efter servicelovens § 101 (stofbehandling) og sundhedslovens § 141 (alkoholbehandling). 

Visitationen dækker alle Center for Rusmiddelbehandling Københavns enheder i byen. 

Henvend dig til din kontaktperson i din enhed, hvis du oplever, at du har behov for mere intensiv behandling end den behandling du modtager. Kontaktpersonen kan oplyse dig om hvilke muligheder du har, og eventuelt hvordan I sammen udarbejder en indstilling til Visitationen. Derefter vil Visitationen tage stilling til din sag. 

Hvis du bliver visiteret til døgnbehandling vil Visitationen beregne og opkræve din egenbetaling for døgnbehandling.