Header menu

Alkoholbehandling

Alle er velkomne i alkoholbehandling - også dig, der er syg eller i karantæne

Vores alkoholbehandling retter sig mod alle over 18 år, som bruger alkohol på en måde, som de gerne vil ændre på.

Vi har flere forskellige tilbud, som også kan bruges af dig, der er isoleret, fordi du er syg, i karantæne eller i særlig risikogruppe i forhold til smitte med Covid-19.

Ring til os, hvis du vil starte i alkoholbehandling. Du kan også møde op i åbningstiden, hvis du ikke har symptomer på Covid-19 (hoste, feber, ondt i halsen).

Medicinsk og sundhedsfaglig behandling

Typisk starter et forløb i alkoholbehandlingen med, at du bliver afruset og/eller får medicin til at tage de værste abstinenser. Du kan også få antabus eller andre præparater, som kan hjælpe dig med at blive alkoholfri. 

Sammen med vores sundhedspersonale lægger du en plan for din medicinske og sundhedsfaglige behandling. 

Hvis du har brug for abstinensbehandling og ikke kan møde på vores enhed (f.eks. fordi du er syg med Covid-19, i karantæne eller i særlig risikogruppe for at blive syg med Covid-19), så ring til os. Vi har mulighed for at køre medicinen ud til dig.

Samtaler og gruppebehandling

Den medicinske og sundhedsfaglige behandling suppleres med samtaler og gruppebehandling. 

Samtaler foregår typisk over telefonen, mens gruppebehandling foregår online via Microsoft Teams. I samtalerne og gruppebehandlingen sætter du selv mål for din behandling, som du hver uge arbejder på at nå. Der kan også indgå øvelser og andet hjemmearbejde.

Familieorienteret behandling

Partner og børn kan være meget påvirkede af at leve sammen med én, der drikker for meget. Derfor spørger vi altid ind til, om du har børn, og hvordan situationen er i din familie. 

Du bliver tilbudt familieorienteret alkoholbehandling, hvor vi har særlig fokus på at forbedre trivslen og tilliden i din familie samtidig med at nedsætte dit alkoholforbrug. Typisk vil dette også foregå over telefon eller online.

Vi kan også henvise til DeDrikkerDerhjemme, Familieværkstedet eller andre, som kan hjælpe din familie.

Hjælp til økonomi, job og andre sociale problemer

Vores kontaktpersoner kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning om økonomi, job, bolig eller andre sociale problemstillinger. 

Kontaktpersonen kan også indstille dig til dag- eller døgnbehandling, hvis du har brug for en mere intensiv behandlingsform. Det er stadig muligt at få dag- og døgnbehandling under Covid-19-krisen (såfremt du ikke selv er smittet med Covid-19), dog er nogle tilbud ændret. Det er Visitationen, der træffer afgørelse i forhold til, om du skal tilbydes dag- eller døgnbehandling.

Vores SKP'ere kan hjælpe dig med telefonsamtaler og walk and talk, hvis du har brug for ekstra støtte.

Psykiske og psykiatriske problemer

Vores læger kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Vores psykologer har forløb til dig med angst, akut krisereaktion, impulsivitet og antisocial adfærd. 

Psykiatrisk udredning og psykologforløb foregår fra uge 17 2020 igen med personligt fremmøde, dog skal alle overholde reglerne om hygiejne (håndvask og håndsprit) samt 2 meters afstand.