Header menu

Alkoholbehandling

Gratis alkoholbehandling til alle over 18 år

Vores alkoholbehandling retter sig mod alle over 18 år, som bruger alkohol på en måde, som de gerne vil ændre på.

Behandlingen er gratis, og du kan være anonym, hvis du ikke har brug for medicin i din behandling.

Du kan bestille tid hos en af vores tre behandlingsenheder, eller komme i åbningstiden uden tidsbestilling. Under alle omstændigheder kan vi oftest starte din behandling med det samme den dag, du møder op.

Medicin og sundhedsfaglig behandling

Typisk starter et forløb i alkoholbehandlingen med, at du får en samtale hos vores sundhedsfaglige rusmiddelbehandlere, hvor du kan blive afruset og/eller få medicin til at tage de værste abstinenser. Du kan også få campral, antabus eller andre præparater, som kan hjælpe dig med at blive alkoholfri. 

Sammen med vores sundhedspersonale lægger du en plan for din videre sundhedsfaglige behandling.

Gruppebehandling

Den sundhedsfaglige behandling suppleres med gruppebehandling og evt. individuelle samtaler. 

I gruppebehandlingen sætter du selv mål for din behandling, som du hver uge arbejder på at nå. Der kan også indgå øvelser og andet hjemmearbejde. 

Vi har mulighed for at arrangere behandling på telefon eller online via Microsoft Teams.

Familieorienteret behandling

Partner og børn kan være meget påvirkede af at leve sammen med én, der drikker for meget. Derfor spørger vi altid ind til, om du har børn, og hvordan situationen er i din familie. 

Alle forældre bliver tilbudt familieorienteret alkoholbehandling, hvor vi har særlig fokus på at forbedre trivslen og tilliden i din familie samtidig med at nedsætte dit alkoholforbrug. 

Vi har et tæt samarbejde med DeDrikkerDerhjemme og Familieværkstedet, som løbende kommer på vores enheder og tilbyder hjælp til børn og partner. Sammen med dem arrangerer vi koordinerede forløb for dig og din familie.

Hjælp til økonomi, job og andre sociale problemer

Vores socialfaglige rusmiddelbehandlere kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning om økonomi, job, bolig eller andre sociale problemstillinger. En sagsbehandler fra Hjemløseenheden har desuden fast kontortid i vores enheder én gang om ugen for dig, der har brug for yderligere hjælp.

Vores socialfaglige medarbejdere kan også indstille dig til dag- eller døgnbehandling, hvis du har brug for en mere intensiv behandlingsform. 

Vores SKP'ere (støttekontaktpersoner) kan hjælpe dig, der har brug for ekstra støtte, f.eks. i forhold til at bevare kontakten til behandlingen.

På alle vores enheder er desuden en medarbejder fra jobcentret, som kan hjælpe dig, der er på kontanthjælp i job eller uddannelse - uden at du behøver møde på jobcentret.

Psykiske og psykiatriske problemer

Vores læger behandler lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Vores psykologer har forløb til dig med angst, akut krisereaktion, impulsivitet og antisocial adfærd. 

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde dig med psykiatriske/psykiske problemstillinger.