Header menu

Alkoholbehandling

Vi tilbyder alkoholbehandling til alle over 18 år.

Vores alkoholbehandling retter sig mod alle over 18 år, som bruger alkohol på en måde, som de gerne vil ændre på.

Vi har flere forskellige tilbud. Ring til os eller mød op i åbningstiden, så starter vi behandlingen samme dag, du møder op eller dagen efter.

Medicinsk og sundhedsfaglig behandling

Typisk starter et forløb i alkoholbehandlingen med, at du bliver afruset og/eller får medicin til at tage de værste abstinenser. Du kan også få antabus eller andre præparater, som kan hjælpe dig med at blive alkoholfri. 

Sammen med vores sundhedspersonale lægger du en plan for din medicinske og sundhedsfaglige behandling. 

Samtaler og gruppebehandling

Den medicinske og sundhedsfaglige behandling suppleres med samtaler og gruppebehandling. 

I samtalerne og gruppebehandlingen sætter du selv mål for din behandling, som du hver uge arbejder på at nå. Der kan også indgå øvelser og andet hjemmearbejde. 

Vi har mulighed for at arrangere behandling på telefon eller online via Microsoft Teams.

Familieorienteret behandling

Partner og børn kan være meget påvirkede af at leve sammen med én, der drikker for meget. Derfor spørger vi altid ind til, om du har børn, og hvordan situationen er i din familie. 

Du bliver tilbudt familieorienteret alkoholbehandling, hvor vi har særlig fokus på at forbedre trivslen og tilliden i din familie samtidig med at nedsætte dit alkoholforbrug. 

Vi kan også henvise til DeDrikkerDerhjemme, Familieværkstedet eller andre, som kan hjælpe din familie.

Hjælp til økonomi, job og andre sociale problemer

Vores kontaktpersoner kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning om økonomi, job, bolig eller andre sociale problemstillinger. 

Kontaktpersonen kan også indstille dig til dag- eller døgnbehandling, hvis du har brug for en mere intensiv behandlingsform. Det er Visitationen, der træffer afgørelse i forhold til, om du skal tilbydes dag- eller døgnbehandling.

Vores SKP'ere kan hjælpe dig med telefonsamtaler og walk and talk, hvis du har brug for ekstra støtte.

Psykiske og psykiatriske problemer

Vores læger kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Vores psykologer har forløb til dig med angst, akut krisereaktion, impulsivitet og antisocial adfærd. 

Kontakt os

Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
Rusmiddelbehandling Nyropsgade
Rusmiddelbehandling Spaniensgade

Åbnings- og telefontider

Mandag kl. 8-12 og 15-18
Tirsdag kl. 8-12
Onsdag kl. 8-12
Torsdag kl. 8-12 og 15-18
Fredag kl. 8-12