Header menu

Alkoholbehandling

Vi har en række forskellige tilbud til dig, der er i alkoholbehandling.

Hos os får du en kontaktperson, som bliver din faste rådgiver. Sammen med kontaktpersonen lægger du en plan for din behandling.

Ambulant alkoholbehandling - gerne med din familie eller netværk

Oftest vil din behandling være ambulant, dvs. at du møder til gruppe eller andre tilbud, f.eks. en gang om ugen. På den måde kan du være i behandling og passe dit arbejde eller studie samtidig.

Vi opfordrer til, at du inddrager din familie eller dit netværk i behandlingen, da det ofte giver det bedste resultat.

Kontaktpersonen følger løbende op på og koordinerer din plan for behandling.

Få mest muligt ud af din behandling

Al behandling er frivillig og bygger på din egen motivation. Derfor har du også selv et ansvar for, at din behandling går godt. 

Mød op hver gang for at få det optimale ud af dit forløb. Snak med din kontaktperson, hvis du ikke længere synes, at du har udbytte af det tilbud, du er i - så kan kontaktpersonen evt. hjælpe dig videre til et andet tilbud.