Header menu

Ambulatoriet Vesterbro

Ambulatoriet Vesterbro er et lavintensivt specialtilbud til borgere, der ikke længere har brug for social behandling.

Ambulatoriet Vesterbro er et specialtilbud til de borgere, som har været i substitutionsbehandling på en almindelig substitutionsenhed i en periode, og nu ikke længere har brug for social behandling.

Når du er tilknyttet Ambulatoriet Vesterbro, skal du afhente din buprenorphin eller metadon på apoteket og kun møde på Ambulatoriet én gang om måneden til behandlingstjek.

Ambulatoriets målgruppe

Du kan ikke selv henvende dig til Ambulatoriet Vesterbro.

For at komme på Ambulatoriet Vesterbro skal du igennem en længere periode have været tilknyttet en af de tre substitutionsenheder i Center for Rusmiddelbehandling København (Rusmiddelbehandling Prags Boulevard, Vigerslev Allé eller Ørnevej).

Der er din kontaktperson og lægen på din substitutionsenhed, som tager stilling til, om du kan henvises til Ambulatoriet Vesterbro.

Det er lægen i Ambulatoriet, der sammen med overlægen, afgør, om du kan indskrives i Ambulatoriet. Du kan blive afvist af kapacitetsmæssige hensyn.

Om Ambulatoriet Vesterbro

I Ambulatoriet er ansat en læge og en sygeplejerske.  Du kommer til samtale med enten læge eller sygeplejerske hver måned, og I aftaler tider fra gang til gang. 

Du skal afhente medicin på dit lokale apotek. 

Ambulatoriet ligger i tilknytning til Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé, men med egen indgang.

Ambulatoriet Vesterbro

Vigerslev Allé 1
2450 København SV
Tlf: 23 31 33 21

Telefonen er åben hver dag kl. 10-11. Uden for dette tidsrum kan du lægge besked på telefonsvareren, så ringer vi tilbage.

Åbningstider:

Mandag: 09.00-13.30
Tirsdag: 09.00-13.30
Onsdag: 09.00-13.30
Torsdag: 09.00-13.30 og 16.00-18.00
Fredag: Lukket