Header menu

Anonym alkoholbehandling

Vi har tavshedspligt, og du har ret til anonym behandling, hvis du ønsker det.

Medarbejderne i Center for Rusmiddelbehandling København har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må videregive informationer om dit behandlingsforløb til andre uden for behandlingen, medmindre du giver samtykke til det.

Hvis din kæreste, din chef eller dit jobcenter ringer for at spørge til din behandling, må vi derfor ikke fortælle dem noget. Vores journaliseringssystem kan ligeledes kun ses af medarbejdere i Socialforvaltningen - ikke andre i kommunen.

Den eneste undtagelse til tavshedspligten er, hvis en medarbejder bliver bekymret for dit barns trivsel og udvikling. I så fald skal vi underrette Borgercenter Børn og Unge.

Disse regler gælder alle, uanset om du vælger at være anonym eller ej.

Anonym alkoholbehandling

Du har ret til anonym alkoholbehandling, hvis du ønsker det. Anonym betyder, at vi ikke registrerer dit navn og CPR-nummer i din journal hos os. 

Du kan ikke være anonym, hvis du ønsker medicin, f.eks. abstinensdæmpende medicin, campral eller antabus. I så fald skal lægen have dit CPR-nummer, da medicinen er receptpligtig. Din medicin bliver registreret i Fælles Medicin Kort (FMK), så din egen læge og evt. hospital kan se, hvad der er ordineret til dig.

Samtykke til at dele dine oplysninger

Det kan være en fordel at give samtykke til, at vi deler dine oplysninger. F.eks. kan vi koordinere dit forløb med jobcentret eller psykiatrien.

Din rusmiddelbehandler kan informere dig nærmere om både vores tavshedspligt og underretningspligt, din ret til anonymitet og samtykke til deling af oplysninger.