Header menu

Anonym hash- og kokainbehandling

Vi har tavshedspligt, og nogle kan også få anonym behandling.

Medarbejderne i Center for Rusmiddelbehandling København har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må videregive informationer om dit behandlingsforløb til andre uden for behandlingen, medmindre du giver samtykke til det.

Hvis din kæreste, din chef eller dit jobcenter ringer for at spørge til din behandling, må vi derfor ikke fortælle dem noget. Vores journaliseringssystem kan ligeledes kun ses af medarbejdere i Socialforvaltningen - ikke andre i kommunen.

Den eneste undtagelse til tavshedspligten er, hvis en medarbejder bliver bekymret for dit barns trivsel og udvikling. I så fald skal vi underrette Borgercenter Børn og Unge.

Disse regler gælder alle, uanset om du vælger at være anonym eller ej.

Anonym stofbehandling

Anonym betyder, at vi ikke registrerer dit navn og CPR-nummer i din journal hos os. 

Du kan få op til fem anonyme rådgivende samtaler. Derudover kan du også være anonym i behandling, hvis du har bolig og er i job eller er studerende. Anonym behandling foregår hos PAS - Projekt Anonym Stofbehandling

Du kan ikke være anonym, hvis du ønsker medicin, f.eks. til at dæmpe angst, mareridt eller andre symptomer. I så fald skal lægen have dit CPR-nummer, da medicinen er receptpligtig. Din medicin bliver registreret i Fælles Medicin Kort (FMK), så din egen læge og evt. hospital kan se, hvad der er ordineret til dig.

Samtykke til at dele dine oplysninger

Det kan være en fordel at give samtykke til, at vi deler dine oplysninger. F.eks. kan vi koordinere dit forløb med jobcentret eller psykiatrien.

Din rusmiddelbehandler kan informere dig nærmere om både vores tavshedspligt og underretningspligt, din ret til anonymitet og samtykke til deling af oplysninger.