Header menu

Dagbehandling og døgnbehandling

Dagbehandling og døgnbehandling er intensiv alkoholbehandling.

Dagbehandling

Dagbehandling er mere intensiv end den ambulante behandling. 

Du kan komme i dagbehandling på vores enheder på Hørsholmsgade, Nyropsgade og Spaniensgade. I dagbehandlingen møder du typisk i en gruppe tre timer om dagen hver dag i tre dage om ugen. 

Døgnbehandling

Døgnbehandling er den mest intensive form for behandling. Her bor og opholder du dig på en døgninstitution, imens du er i behandling. Det kan f.eks. være tre måneder.

Du skal søge om dag- og døgnbehandling

For både dagbehandling og døgnbehandling gælder det, at du skal søge om at komme i behandling. Din ansøgning vil kun blive godkendt, hvis du opfylder visse krav.

Din kontaktperson kan rådgive dig om, hvilke krav du skal opfylde, og hvordan du ansøger. Det er Visitationsenheden, der afgør din sag.