Header menu

Døgnbehandling

Dag - og døgnbehandling er mere intensive former for behandling. 

I dagbehandling skal du møde op flere gange om ugen - typisk i en gruppe. Det kan f.eks. være at gruppen mødes tre gange om ugen.

Når du er i døgnbehandling bor og opholder du dig på en døgninstitution, imens du er i behandling. Det kan f.eks. være tre måneder.

Du skal søge om at komme i dag- eller døgnbehandling, og din ansøgning vil kun blive godkendt hvis du opfylder visse krav.

Din rusmiddelbehandler kan fortælle dig, hvad kravene er, og hvordan du ansøger. Det er Visitationsenheden, der afgør din sag.