Header menu

Familieorienteret behandling

Vi opfordrer til, at du tager familien med i behandling.

Mange oplever, at alkohol står i vejen for at være den partner, forælder og ven, som de gerne vil være.

Måske har du svært ved at tale med dine nære om dit alkoholproblem. Det kan være, at du tænker, at de slet ikke kender til problemet - eller at det er bedre ikke at tale om det.

Men både forskning og praksis viser, at din egen behandling virker bedre, når din familie og andre nære personer inddrages. Partner og børn er desuden ofte lige så berørte af et alkoholproblem, som den der har problemet. Derfor kan dine nære også have brug for hjælp og støtte.

Familieorienteret alkoholbehandling

Allerede i dine første samtaler vil rusmiddelbehandleren spørge til din familie og dine venner, og hvordan de indgår i dit liv.

Som udgangspunkt vil alle forældre i behandling blive tilbudt at deltage i forældregrupper, hvor man både arbejder med at få styr på alkoholproblemet og forbedre situationen i familien.

Vi har et tæt samarbejde med DeDrikkerDerhjemme og Familieværkstedet, som er til stede på vores enheder en gang om ugen. De tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn op til 25 år og deres forældre. 

Flere tilbud til familier

Hvis jeres familie har brug for særligt intensiv familieorienteret behandling, henvises I til Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.

Har din partner, familiemedlem eller anden pårørende over 18 år brug for ekstra hjælp, kan de deltage i vores pårørendetilbud.

For unge, der er vokset op i familier med alkoholproblemer, er der hjælp at hente i TUBA.

Thomas er i familieorienteret behandling

Nu er jeg den samme legesyge far med overskud, som jeg var før.

Læs Thomas' historie i Politiken.