Header menu

Familieorienteret behandling

Vi opfordrer til, at du tager din familie med i behandling.

Mange oplever, at hash, kokain og andre stoffer står i vejen for at være den partner, forælder og ven, som de gerne vil være.

Måske har du svært ved at tale med dine nære om dit stofferne. Det kan være, at du tænker, at de slet ikke kender til problemet - eller at det er bedre ikke at tale om det.

Men både forskning og praksis viser, at din egen behandling virker bedre, når din familie inddrages. 

Partner og børn er ofte er lige så berørte af et rusmiddelproblem, som den der har problemet. Derfor kan dine nære også have brug for hjælp og støtte.

Familieorienteret hash- og kokainbehandling

Allerede i de første samtaler med dig vil din kontaktperson spørge til din familie, og hvordan de indgår i dit liv.

Alle forældre vil blive tilbudt at deltage i forældregruppe, hvor vi både arbejder med at forbedre dit familieliv og reducere dine stofprobemer på samme tid. 

Vi har et tæt samarbejde med DeDrikkerDerhjemme og Familieværkstedet, som kommer fast på vores enheder en gang om ugen. De tilbyder hjælp og rådgivning til børn op til 25 år og deres forældre. Sammen kan vi tilrettelægge et sammenhængende forløb for dig og din familie.

Flere tilbud til familien

Hvis jeres familie har brug for særligt intensiv familieorienteret behandling, henvises I til Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.

Har din partner, familiemedlem eller anden pårørende over 18 år brug for ekstra hjælp, kan de deltage i vores pårørendetilbud.