Header menu

Familieorienteret behandling

Vi opfordrer til, at du tager din familie eller dine nære med i behandling.

Mange oplever, at hash, kokain og andre stoffer står i vejen for at være den partner, forælder og ven, som de gerne vil være.

Måske har du svært ved at tale med dine nære om dit stofferne. Det kan være, at du tænker, at de slet ikke kender til problemet - eller at det er bedre ikke at tale om det.

Men både forskning og praksis viser, at din egen behandling virker bedre, når din familie og andre nære personer inddrages. 

Partner og børn er også ofte er lige så berørte af et rusmiddelproblem, som den der har problemet. Derfor kan dine nære også have brug for hjælp og støtte.

Familieorienteret hash- og kokainbehandling

Allerede i de første samtaler med dig vil din kontaktperson spørge til din familie og dine venner, og hvordan de indgår i dit liv.

Sammen tilrettelægger I et forløb, som tager vi udgangspunkt i familiens behov. Måske ønsker dine pårørende at få mere viden om din behandling. Måske er der behov for hjælp til, hvordan I bedre kan tale om, hvad forbruget af stoffer betyder for jeres familieliv og jer hver især.

Flere tilbud til familien

Hvis jeres familie har brug for særligt intensiv familieorienteret behandling, henvises I til Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej.

Har din partner, familiemedlem eller anden pårørende over 18 år brug for ekstra hjælp, kan de deltage i vores pårørendetilbud.

Hvis dit barn har brug for yderligere støtte, har vi mulighed for at henvise til og samarbejde med andre tilbud, f.eks. Åben Anonym Rådgivning DeDrikkerDerhjemme eller Familieværkstedet.