Header menu

Familieorienteret behandling

Vi opfordrer til, at du tager familie eller venner med i behandling.

Mange oplever, at heroin og andre stoffer står i vejen for at være den partner, forælder og ven, som de gerne vil være.

Måske har du svært ved at tale med dine nære om dit stofproblem. Det kan være, at du tænker, at de slet ikke kender til problemet - eller at det er bedre ikke at tale om det.

Men både forskning og praksis viser, at din egen behandling virker bedre, når din familie og andre nære personer inddrages. 

Partner og børn er desuden ofte lige så berørte af stofproblemet, som den der har problemet. Derfor kan dine nære også have brug for hjælp og støtte.

Familieorienteret stofbehandling

Allerede i dine første samtaler vil din kontaktperson spørge til din familie, og hvordan de indgår i dit liv.

Vi har et tæt samarbejde med enhederne DeDrikkerDerhjemme og Familieværkstedet, som kommer på vores enheder én gang om ugen. Sammen kan vi tilrettelægge et forløb for både dig og din familie.

Intensive behandling til familien

Hvis jeres familie har brug for særligt intensiv familieorienteret behandling, henvises I til Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej. Det kan f.eks. være hvis du er gravid eller kommende far.