Header menu

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej

Velkommen til Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej

Hvad er Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej?

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej er et specialiseret tilbud til familier med rusmiddelproblemer. Det kan være alle typer rusmiddelproblemer, herunder alkohol, hash, kokain, heroin m.fl. Vores behandling er helhedsorienteret og tværfaglig og vi har behandlere, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer og en læge ansat, således at behandling kan tilpasses dig og din familie. 

Der er familieorienteret behandling i hele Center for Rusmiddelbehandling København, men på Enghavevej kommer de familier, der har brug for en særlig intensiv indsats. Vi inddrager hele familien, fordi undersøgelser viser, at en familieorienteret tilgang til rusmiddelbehandling er mere effektivt for både pårørende og personen, som har et problematisk forbrug af rusmidler.

Målgruppen på Enghavevej

Familieorienteret behandling på Enghavevej er for dig, der:

  • har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer
  • er gravid eller kommende far eller har hjemmeboende barn under 18 år
  • er motiveret for at ændre alkohol-/stofvaner og inddrage familien i din behandling
  • samarbejder med Borgercenter Børn og Unge/kommunen om dit barns trivsel.

Hvis du allerede er i behandling i Center for Rusmiddelbehandling København, kan du spørge din kontaktperson, om tilbuddet på Enghavevej kunne være noget for dig. Du kan også få hjælp til at kontakte os af din sagsbehandler i Borgercenter Børn og Unge, Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital eller egen læge. Det er Enghavevejs socialrådgiver, der vurderer, om du er målgruppen for vores tilbud.

Afklaringsforløb

Borgercenter Børn og Unge råder over fem pladser på Enghavevej, som går til særlige afklaringsforløb. 

Afklaringsforløbene er for personer, hvor sagsbehandlerne i BBU er bekymrede for, om der er rusmidler i familien. 

Du kan læse nærmere om Enghavevej i pjecerne til højre. Bemærk at der 3 forskellige pjecer; en målrettet forældre, en til samarbejdspartnere og en pjece om vores afklaringsforløb.

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej

Enghavevej 80-82, 2. sal
2450 København SV
Tlf: 33 17 85 10
Digital Post (Hav dit NemID parat)

Åbningstider:

Mandag: 09.00-12.00 og 15.00-18.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 09.00-12.00
Torsdag: 15.00-18.00
Fredag: 09.00-12.00

Telefontider:

Mandag: 09.00-12.00 og 15.00-18.00
Tirsdag: 09.00-12.00
Onsdag: 09.00-12.00
Torsdag: 13.00-18.00
Fredag: 09.00-12.00