Header menu

Gruppebehandling

I vores grupper får du behandling sammen med andre i samme situation.

Besværligheder og udfordringer bliver mindre, når man er fælles om dem. Fællesskabet og støtten i gruppen kan være et vigtigt element i din behandling.

I en gruppe mødes man en eller to gange om ugen. Der er 10-12 deltagere og en eller to behandlere tilknyttet gruppen. 

Metoder og temaer

Behandlerne bruger flere forskellige metoder i gruppebehandlingen, f.eks. motiverende samtale, kognitiv terapi, den løsningsfokuserede tilgang og narrativ metode. Indimellem kan der også være oplæg om alkohol eller stoffer og deres virkning.

Typisk vil hver gruppesession have et bestemt tema. Temaer kan være:

  • at sætte sig et mål og arbejde med at nå det
  • ambivalens - både at have lyst til at stoppe og lyst til at fortsætte med stofferne
  • at håndtere svære følelser uden at tage stoffer
  • strategier for, hvad du gør i situationer, hvor der er stor risiko for at falde i
  • identitet - hvem er du med og uden stofferne, og hvem vil du gerne være?
  • selvværd
  • at skabe godt netværk og gode relationer, f.eks. til din familie

Du har mulighed for at arbejde med dine egne problemstillinger og udfordringer fra gang til gang. Samtidig hører du de andres erfaringer, og I kan give sparring på hinandens udfordringer.

Vi har flere forskellige typer grupper. Din kontaktpersoner og behandlerne på din enhed kan rådgive om, hvad der kan være den bedste gruppe for dig.