Header menu

Hash- og kokainbehandling

Vi har en række forskellige tilbud til dig, der er i hash- eller kokainbehandling

Vi behandler problemer med hash, kokain, MDMA, ecstacy, amfetamin og andre centralstimulerende stoffer.

Hos os får du en kontaktperson, som bliver din faste rådgiver. Sammen med kontaktpersonen lægger du en plan for din behandling.

Ambulant behandling - gerne med din familie eller netværk

Oftest vil din behandling være ambulant, dvs. at du møder til gruppe eller andre tilbud, f.eks. en gang om ugen. På den måde kan du være i behandling og passe dit arbejde eller studie samtidig.

Vi opfordrer til, at du inddrager din familie eller dit netværk i behandlingen, da det ofte giver det bedste resultat.

Kontaktpersonen vil følge op på og koordinere din behandlingsplan.

Få mest muligt ud af din behandling

Al behandling hos os er frivillig og bygger på din egen motivation. Derfor har du også selv et ansvar for at din behandling går godt. 

Mød op hver gang for at få det optimale ud af dit forløb. Snak med din kontaktperson, hvis du ikke længere synes, at du har udbytte af det tilbud, du er i - så kan kontaktpersonen evt. hjælpe dig videre til et andet tilbud.