Header menu

Hash- og kokainbehandling

Alle er velkomne i stofbehandling - også dig, der er syg eller i karantæne

Vores stofbehandling retter sig mod alle over 18 år, som bruger hash, kokain eller andre centralstimulerende stoffer på en måde, som de gerne vil ændre på.

Vi har flere forskellige tilbud. Ring til os eller mød op i åbningstiden, hvis du vil i behandling. Du kan starte i behandling, den dag du møder op eller senest dagen efter.

Samtaler og gruppebehandling

Behanlingen består oftest af gruppebehandling, evt suppleret med samtaler med en behandler. I gruppebehandlingen/samtalerne sætter du selv mål for din behandling, som du hver uge arbejder på at nå. Der kan også indgå øvelser og andet hjemmearbejde.

Hvis du vil være anonym, har du mulighed for at få online anonym gruppebehandling i PAS.

Familieorienteret behandling

Partner og børn kan være meget påvirkede af at leve sammen med én, der drikker for meget. Derfor spørger vi altid ind til, om du har børn, og hvordan situationen er i din familie. 

Du bliver tilbudt familieorienteret rusmiddelbehandling, hvor vi har særlig fokus på at forbedre trivslen og tilliden i din familie samtidig med at forbedre dit stofforbrug. 

Vi kan også henvise til DeDrikkerDerhjemmeFamilieværkstedet eller andre, som kan hjælpe din familie.

Medicin og sundhedsfaglig behandling

Vores læger og sundhedspersonale kan hjælpe med medicin og anden sundhedsfaglig behandling. 

Du kan f.eks. tale med sundhedspersonalet, hvis du har problemer med at sove, har smerter, vejrtrækningsproblemer eller dit sexliv er påvirket af dit stofbrug.

Hjælp til økonomi, job og andre sociale problemer

Vores kontaktpersoner kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning om økonomi, job, bolig eller andre sociale problemstillinger. 

Kontaktpersonen kan også indstille dig til dag- eller døgnbehandling, vis du har brug for en mere intensiv behandlingsform. Det er Visitationen, der træffer afgørelse i forhold til, om du skal tilbydes dag- eller døgnbehandling.

Vores SKP'ere kan hjælpe dig med samtaler og walk and talk, hvis du har brug for ekstra støtte.

Psykiske og psykiatriske problemer

Vores læger kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Vores psykologer har forløb til dig med angst, akut krisereaktion, impulsivitet og antisocial adfærd.