Header menu

Hash- og kokainbehandling

Behandling for problemer med hash, kokain, MDMA eller andre centralstimulerende stoffer.

Vores stofbehandling retter sig mod alle over 18 år, som bruger hash, kokain eller andre centralstimulerende stoffer på en måde, som de gerne vil ændre på.

Behandlingen er gratis, og nogle har mulighed for at være anonyme

Ring til os eller mød op i åbningstiden, hvis du vil i behandling. Du kan starte i behandling, den dag du møder op eller senest dagen efter.

Gruppebehandling og samtaler

Behanlingen starter med en samtale med en socialfaglig rusmiddelbehandler. Sammen får I overblik over, hvad du gerne vil have hjælp til, og hvad vi kan tilbyde.

Behandlingen består oftest af gruppebehandling. I gruppebehandlingen sætter du selv mål for din behandling, som du hver uge arbejder på at nå. Der kan også indgå øvelser og andet hjemmearbejde.

Hvis du har job/studie og bolig, har du mulighed for at få anonym gruppebehandling i PAS.

Familieorienteret behandling

Partner og børn kan være meget påvirkede af at leve sammen med én, der drikker for meget. Derfor spørger vi altid ind til, om du har børn, og hvordan situationen er i din familie. 

Alle forældre bliver tilbudt familieorienteret rusmiddelbehandling, hvor vi har særlig fokus på at forbedre trivslen og tilliden i din familie samtidig med at forbedre dit stofforbrug.

Vi har et tæt samarbejde med DeDrikkerDerhjemme og Familieværkstedet, som kommer på vores enheder hver uge. De kan tilbyde gratis og anonym behandling til dine børn og partner sideløbende med dit forløb hos os.

Medicin og sundhedsfaglig behandling

Vores læger og sundhedsfaglige rusmiddelbehandlere kan hjælpe med medicin og anden sundhedsfaglig behandling

Du kan f.eks. tale med sundhedspersonalet, hvis du har problemer med at sove, har psykiske lidelser, har smerter, vejrtrækningsproblemer eller dit sexliv er påvirket af dit stofbrug.

Hjælp til økonomi, job og andre sociale problemer

Vores socialfaglige rusmiddelbehandlere kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning om økonomi, job, bolig eller andre sociale problemstillinger. De kan også indstille dig til dag- eller døgnbehandling, hvis du har brug for en mere intensiv behandlingsform. 

Vores SKP'ere (støttekontaktpersoner) kan hjælpe dig, der har brug for ekstra støtte, f.eks. til at møde op i behandling.

Desuden har en medarbejder fra jobcentret fast plads i vores enheder. Medarbejderen kan støtte dig på kontanthjælp med at søge job eller uddannelse

Psykiske og psykiatriske problemer

Vores læger kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Vores psykologer har forløb til dig med angst, akut krisereaktion, impulsivitet og antisocial adfærd. 

Læs mere om vores tilbud til dig med psykiske/psykiatriske problemestillinger.