Header menu

Hjælp til psykiske lidelser

Vi kan støtte dig i at finde hjælp, hvis du har en psykisk lidelse.

Det kan være en stor udfordring både at have en psykisk lidelse og et alkoholproblem. Psykiske lidelser kan f.eks. være:

  • ADHD
  • Angst
  • Depression/bipolar
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Skizofreni

Hvis du allerede har en diagnose og er i behandling, samarbejder vi gerne med din psykiater, psykolog eller psykiatrien om dit forløb.

Du kan blive screenet for psykiske lidelser

Når du stopper med at drikke, kan du opleve reaktioner, som kan minde om angst eller depression. Det kan derfor være vanskeligt at bedømme, om du har en psykisk lidelse, eller det drejer sig om reaktioner på et overforbrug af alkohol eller abstinenser.

Tal med din kontaktperson, hvis du har brug for at drøfte, hvad der kunne være tilfældet for dig. Ved behov vil din kontaktperson henvise dig til en psykiatrisk screening hos en af vores læger.

Lægen kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Hjælp til andre psykiske problemstillinger

Til visse psykiske tilstande kan vi tilbyde hjælp ved vores psykologer, der er placeret i Rusmiddelbehandling Spaniensgade. Psykologerne kan hjælpe med akut krisebehandling, angstlidelser, impulsivitet og antisocial adfærd samt psykologisk udredning i de tilfælde, hvor lægens screening ikke er tilstrækkelig.

Psykolog-teamet er tværgående og kan hjælpe alle, der er i behandling i Center for Rusmiddelbehandling København, også hvis du er tilknyttet en anden enhed end Spaniensgade.