Header menu

Hjælp til psykiske lidelser

Vi kan støtte dig i at finde hjælp, hvis du har en psykisk lidelse og samtidig et problematisk forbrug af opioider

Det kan være en stor udfordring både at have en psykisk lidelse og et stort opioidforbrug. Psykiske lidelser kan f.eks. være:

  • ADHD
  • Angst
  • Depression/bipolar
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Skizofreni

Hvis du allerede har en diagnose og er i behandling, samarbejder vi gerne med din psykiater, psykolog eller psykiatrien om dit forløb.

Screening og behandling

Har du ikke allerede en diagnose, vil vores medarbejdere løbende være opmærksomme på, om du viser tegn på en psykisk lidelse.

Mange mennesker, der bruger stoffer, har reaktioner, som kan minde om angst eller depression. Det kan derfor være vanskeligt at bedømme, om du har en psykisk lidelse, eller det drejer sig om reaktioner på et overforbrug af stoffer eller abstinenser.

Tal med din rusmiddelbehandler, hvis du har brug for at drøfte, hvad der kunne være tilfældet for dig.

Ved behov vil din rusmiddelbehandler henvise dig til en psykiatrisk screening hos en af vores læger.

Lægen kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser. Har du behov for yderligere hjælp, henviser lægen til speciallæger i psykiatri, distriktpsykiatrien eller de psykiatriske afdelinger.

Hjælp hos psykologerne

Derudover har kan vi tilbyde hjælp ved vores psykologer, der er placeret i Rusmiddelbehandling Spaniensgade. Psykologerne kan hjælpe med akut krisebehandling, angstlidelser, impulsivitet og antisocial adfærd samt psykologisk udredning i de tilfælde, hvor lægens screening ikke er tilstrækkelig.

Psykolog-teamet er tværgående og kan hjælpe alle, der er i behandling i Center for Rusmiddelbehandling København, også hvis du er tilknyttet en anden enhed end Spaniensgade.