Header menu

Hjælp til sociale problemer

Du kan få hjælp til sociale problemstillinger hos din kontaktperson, hvis du har brug for det.

Din kontaktperson kan bl.a.:

  • rådgive om forsørgelsesgrundlag, f.eks. hvordan du ansøger om dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge
  • rådgive om uddannelse og beskæftigelse
  • indstille dig til en bolig, hvis du er boligløs
  • rådgive om, hvordan du søger boligstøtte, tilskud til medicin, tandbehandling eller lign.
  • rådgive om ansøgning til dag- eller døgnbehandling.

Kontaktpersonen kan ikke træffe afgørelse i din sag, men hjælpe dig med, hvordan du ansøger, og hvilken dokumentation der kræves.