Header menu

Hjælp til sociale problemer

Du kan få hjælp til sociale problemstillinger, hvis du har brug for det.

Vores socialfaglige rusmiddelbehandlere kan bl.a. rådgive om:

  • hvordan du ansøger om dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge
  • hvordan du kommer igang med en uddannelse eller et job
  • hvad du kan gøre, hvis du er boligløs
  • hvordan du søger boligstøtte, tilskud til medicin, tandbehandling eller lign.
  • hvordan du ansøger om mere intensiv behandling (dag- eller døgnbehandling).

Er du på kontanthjælp, kan du få støtte til at søge job eller studie hos en medarbejder fra jobcentret, som har fast plads på vores enheder, som en del af et projekt kaldet IPS (Individuel Placering og Støtte). Medarbejderen er hele jobcentret i én person, dvs. at vedkommende både bliver din sagsbehandler, coach og virksomhedskonsulent. Mens du er i forløb hos denne medarbejder, behøver du ikke møde på jobcentret.

Vi har et tæt samarbejde med Hjemløseenheden, som har kontortider på vores enheder en gang om ugen. Hos sagbehandleren fra Hjemløseenheden kan du få hjælp, hvis du er boligløs eller har brug for en social handleplan.

I alkoholbehandlingen findes også tre støttekontaktpersoner (SKP'er), som kan hjælpe dig, der har problemer med at holde kontakten til behandlingen og det offentlige system i øvrigt. SKP'eren er udgående og kan mødes med dig i dit eget hjem, samt evt. følge dig til aftaler i jobcentret, på hospitaler eller lignende.