Header menu

Hvordan kommer jeg på afvænning i København?

Du kan komme i ambulant afvænning centralt i København.

Afvænning for misbrug af alkohol, hash eller andre stoffer behøver ikke foregå på et døgnophold langt væk hjemmefra. 

Hvad er afvænning?

I Danmark skelner man mellem ambulant, dag- og døgnbehandling.

Ambulant behandling betyder at du møder på et behandlingssted f.eks. en gang om ugen til gruppeforløb, samtaler eller lignende.

Dagbehandling er mere intensivt, og du skal møde ca. 3-5 timer om dagen flere gange om ugen.

Døgnbehandling er det mest intensive, hvor du bor og opholder dig på en institution i eks. 3 måneder, mens du er i behandling.

Døgnbehandling er ikke (altid) bedre

Det er en myte at døgnbehandling er bedre end ambulant behandling eller dagbehandling. 

Faktisk viser undersøgelser, at der ikke er forskel i effekt af ambulant, dag- og døgnbehandling.

Fordelen ved døgnbehandling er, at du kommer væk fra dine vante rammer og kan koncentrere dig om din afvænning. Men en del falder tilbage i gammelt mønster igen, når de vender hjem.

I ambulant behandling lærer du at håndtere dine problemstillinger i den hverdag, du er midt i.

Hvordan kommer jeg i afvænning?

Kommunerne har pligt til at tilbyde behandling for både alkohol og stoffer.

I Københavns Kommune varetages behandlingen af Center for Rusmiddelbehandling København.

Her foregår det meste behandling ambulant, men vi har også egne dag- og døgnbehandlingstilbud.

Vi har tavshedspligt og rådgiver dig gerne anonymt om dine muligheder. Ring 70 210 220 eller læs mere her på siden om dine muligheder.