Header menu

Hvornår er man alkoholiker?

Er du i tvivl, om du er alkoholiker?

Ordet alkoholiker har ikke en klar betydning.

Alkoholiker bruges ofte nedsættende om mennesker med alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen bruger ikke alkoholiker. 

I stedet kan man tale om, hvorvidt du har:

  • et stort forbrug af alkohol
  • et problematisk forhold til alkohol eller
  • er afhængig af alkohol. 

Stort forbrug af alkohol

Et stort forbrug af alkohol er, når du drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Et stort forbrug af alkohol kan være skadeligt for dit helbred, f.eks. føre til kræft, depression eller leverskader.

Du kan godt have et stort forbrug af alkohol uden at være afhængig - og omvendt. 

Problematisk forhold til alkohol

Et problematisk forhold til alkohol betyder, at alkohol skaber problemer i dit liv.

Det kan f.eks. være, at du ikke kan være den far, kæreste eller medarbejder, som du ønsker at være. Eller at dine nærmeste bliver kede af det på grund af dit alkoholforbrug.

Afhængig af alkohol

Du er afhængig af alkohol, når du har mindst tre ud af de seks symptomer nedenfor:

  • Kontroltab: Du mister kontrollen over, hvor meget du drikker
  • Trang til alkohol: Så stærk trang at det er svært at modstå
  • Toleranceøgning: Du kan "tåle" mere uden at virke fuld
  • Abstinenser efter alkohol, f.eks. sveden og rysten på hænderne, når du ikke indtager alkohol
  • Fortsat drikkeri trods erkendt skadesvirkning, f.eks. at du fortsætter, selvom du risikerer at miste dit job, helbred eller familie
  • Alkohol spiller en dominerende rolle i dit liv, og du tænker meget over, hvornår du kan få alkohol næste gang

Hjælp til nye vaner

Vane og afhængighed er svært at bryde. Hvis du gerne vil ændre dit forbrug af alkohol og dine alkoholvaner, kan det være en god ide at få hjælp uanset om du har stort forbrug, problematisk forbrug eller er afhængig. 

Du kan møde op i Center for Rusmiddelbehandlings alkoholbehandling eller f.eks. søge rådgivning hos Alkolinjen eller Misbrugsportalen.

Alkoholbehandling

Vidste du det...?

 

140.000 danskere er afhængige af alkohol.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Test dig selv

Hvordan er dine alkoholvaner? Test dig selv på hope.dk