Header menu

Medicinsk og sundhedsfaglig behandling

Vores læger og sundhedspersoner kan hjælpe dig med medicin og andre sundhedsfaglige ydelser.

Problematisk forbrug af heroin og andre opioider behandles med substitutionsmedicin, dvs. buprenorphin eller metadon. Substitutionsmedicin er gratis. Skal du have andre typer medicin, kan der være egenbetaling.

Hos vores læger og sundhedsfaglige medarbejdere kan du få hjælp til medicinsk behandling.

Screening for HIV og Hepatitis

Mennesker, der indtager opioider såsom heroin, har større risiko for at få både hepatits og HIV. Du kan ikke nødvendig mærke, at du er smittet.

Hepatitis er en virus, der medfører en leversygdom. HIV er en vrius, der ødelægger kroppens immunforsvar. Derfor tilbyder vi alle screening for hepatitis A, B og C samt HIV.

Screeningen foregår ved en blodprøve

  • Viser blodprøven at du ikke tidligere har haft hepatitis A og B, vil du blive tilbudt gratis vaccination. 
  • Viser blodprøven at du er smittet med hepatitis B og C, tilbydes du opfølgende kontroller og eventuel behandæong
  • Viser blodprøven at du smittet med HIV, vil du blive henvist til behandling

Der er gode muligheder for behandling af begge sygdomme. 

Rådgivning og vejledning

Et stort forbrug af opioider påvirker både dit psykiske og fysiske helbred.

Vores sundhedspersoner kan rådgive og vejlede om, hvordan du passer godt på dig selv, og hvor du kan få hjælp til behandling af fysiske og psykiske sygdomme.

Gratis rent værktøj

Sterile kanyler og andet værktøj formindsker din risiko for at få HIV, hepatitis, infektioner og andre sygdomme og skader.

Vi udleverer sterilt værktøj på alle vores enheder.