Header menu

Netværket - Døgnbehandling

Netværket er Center for Rusmiddelbehandling Københavns døgnbehandlingstilbud

Netværket er en forholdsvis lille døgnbehandlingsinstitution med plads til 14 beboere. Det ligger i et grønt område i Sydhavnen, i et helt nyt hus med moderne rammer med bl.a. enkeltværelser og eget bad og toilet. 

Målgruppe og visitation

Netværket er for mennesker over 18 år, der er afhængige af rusmidler.

Behandling på Netværket kræver visitation. Dvs at du skal ansøge i din kommune om at komme i behandling. Hvis din ansøgning bliver godkendt, indstiller din kommune dig til et behandlingsforløb.

Hvis du er i behandling i Center for Rusmiddelbehandling København, kan din kontaktperson fortælle dig, hvilke krav der er til dig, og hvordan du ansøger.

Et behandlingsforløb i Netværket

Du bor på Netværket under dit behandlingsforløb, som typisk varer tre måneder. 

Behandlingen foregår i grupper, i fællesskabet og individuelt. Et behandlingsforløb tager udgangspunkt i den behandlingsplan, du har udarbejdet sammen med din kontaktperson i det kommunale behandlingscenter og under hensyn til, at alle er forskellige og derfor har brug for en individuel tilgang. Alle på Netværket får tilknyttet en primær behandler, som er den, borgeren skal samarbejde med omkring egen individuelle behandling.

På Netværket arbejder vi bl.a. med:

 • Dannelsen gennem et socialiserende fællesskab
 • En socialfaglig og sundhedsfaglig tilgang
 • En kognitiv tilgang
 • Psykoedukation
 • Gruppebehandling og individuel behandling
 • Nada øreakupunktur
 • At samarbejde med de relevante aktører for, at du kommer godt videre efter dit ophold i Netværket
 • Samarbejde med dine pårørende, hvis det vurderes at kunne gavne behandlingsforløbet

Forventninger til dig som kommer i behandling i Netværket

 • Du ønsker at ophøre med at være afhængig af rusmidler
 • Du ønsker at skabe forandringer i dit liv
 • Du har lyst til at deltage aktivt i fællesskabet og behandlingen på en hensigtsmæssig måde

Om Netværket

Alle behandlere i Netværket har en socialfaglig baggrund erfaring i at arbejde med mennesker med afhængighed og relevante efteruddannelser. Alle medarbejdere har en velfunderet etisk tilgang. Vi vægter vores forskellighed højt og bestræber os på, at du skal have den primære behandling af den medarbejder, som vi i fællesskab mener, du kan drage mest nytte af.

Netværket

Thomas Koppels Allé 13
2450 København S
Telefon: 26 15 47 17