Header menu

Ny i opioidbehandling

Du kan ringe til os eller møde op i åbningstiden for at høre nærmere om vores tilbud og evt. opstart.

Når du vil starte i behandling, skal du først tale med en kontaktperson. 

I taler om, hvorfor du har valgt at gå i behandling, og hvad dit mål er. Kontaktpersonen kan også informere om vores behandling, om at inddrage din familie i behandlingen, og om dine rettigheder.

Du må gerne tage et familiemedlem, en ven, en medarbejder fra jobcentret eller andre med til første samtale.

Samtale med læge

Hvis du ønsker behandling med medicin, skal du desuden tale med en læge.

Afhængighed af heroin og andre opioider behandles typisk med substitutionsmedicin, dvs. med buprenorphin eller metadon. Det er bedst, hvis du kan møde abstinent den dag, du har tid hos lægen. Så kan du starte medicinsk behandling samme dag.  

Det videre forløb

Du skal være forberedt på at møde hver dag og indtage medicinen, indtil dosis er trappet op til passende niveau, hvor du hverken er abstinent eller påvirket.

Når du er stabil i behandlingen og er ophørt med eller har nedsat dit forbrug af rusmidler, kan du begynde at få medicin med hjem.