Header menu

Opioidbehandling

Vi har en række forskellige tilbud til dig, der har et problematisk forbrug af heroin, illegal metadon og andre opioider.

Hos os får du en kontaktperson, som bliver din faste rådgiver. Sammen med kontaktpersonen lægger du en plan for din behandling. 

Kontaktpersonen vil også følge op på og koordinere din behandlingsplan.

Ambulant behandling - gerne med din familie eller netværk

Oftest vil din behandling være ambulant, dvs. at du møder til medicinudlevering og måske samtaler eller gruppeforløb nogle gange om ugen. 

Vi opfordrer til, at du inddrager din familie eller andre nære i behandlingen, da det ofte virker bedst.

Få mest muligt ud af din behandling

Al behandling hos os er frivillig og bygger på din egen motivation. Derfor har du også selv et ansvar for, at din behandling går godt. 

Mød op hver gang og tal med din kontaktperson, hvis du har brug for anden hjælp end den, du modtager.