Header menu

Psykiatri

Vi arbejder sammen med psykiatrien om borgere med dobbeltdiagnoser.

Behandlingspsykiatrien

Center for Rusmiddelbehandling deltager gerne i netværksmøder om og med borgere, der har indsatser i både behandlingspsykiatrien og rusmiddelbehandlingen.

Når det er muligt, bruges den koordinerende indsatsplan som arbejdsredskab i samarbejdet.

I samarbejdet med Region Hovedstaden er udpeget lokale koordinatorer for de koordinerende indsatsplaner.  Du kan se en oversigt over koordinatorer i filsamlingen til højre. Du kan her på siden også finde en skabelon til en koordinerende indsatsplan, en pjece til borgeren og andre materialer.

Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside.

Se Region Hovedstadens side om koordinerende indsatsplaner.

De socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune

Urus er et tilbud om rusmiddelbehandling til borgere på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud.

Center for Rusmiddelbehandling København har et særligt team af rusmiddelbehandlere, som kommer ud på de socialpsykiatriske botilbud og møder borgerne, der hvor de er.

Vil du vide mere om Urus, kan du kontakte:

  • Socialfaglig koordinator Jacob Wettergreen tlf. 24 99 63 53, mail: mv37@kk.dk, eller
  • Projektleder/enhedsleder Henrik Stahl Tlf. 28 55 12 53, mail: A045@kk.dk

Læs mere om Urus.