Header menu

Samarbejdspartnere

​Center for Rusmiddelbehandling København tilbyder rusmiddelbehandling til borgere over 18 år, hvis primære problem er afhængighed af alkohol og/eller stoffer, såsom hash, kokain, amfetamin, opioider m.fl.

Vi er et tilbud efter Servicelovens §101 samt sundhedslovens § 141 og § 142 og varetager både social- og lægefaglig behandling. 

Samarbejde og rådgivning

Vores erfaring er, at et bredt tværfagligt samarbejde bedst hjælper de borgere, der har et rusmiddelproblem. Derfor indgår vi gerne i forskellige samarbejder med andre fagpersoner omkring borgeren. 

Vi rådgiver også gerne andre fagpersoner om problematikker knyttet til rusmidler og mulighederne for rusmiddelbehandling. Du er altid velkommen til at kontakte os på vores rådgivningstelefon 70 210 220.

Henvisning og visitation

Center for Rusmiddelbehandling København er selvvisiterende for alle med alkoholproblemer samt for borgere fra Københavns Kommune, der har stofproblemer.

Du kan henvise borgeren til at ringe og aftale en tid eller møde op i åbningstiden, hvor der altid sidder personale klar til at tage imod. Du må gerne som professionel selv følge borgeren til første samtale.

Indgangsparti til Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade

Psykiatri

Vi arbejder sammen med psykiatrien om borgere med dobbeltdiagnoser
Billede af pjecer fra Center for Rusmiddelbehandling København

Udgivelser og materiale

Bestil vores pjecer.