Header menu

Samarbejdspartnere

​Center for Rusmiddelbehandling København tilbyder rusmiddelbehandling til borgere over 18 år, hvis primære problem er afhængighed af alkohol og/eller stoffer, såsom hash, kokain, amfetamin, opioider m.fl.

Vi er et tilbud efter Servicelovens §101 samt sundhedslovens § 141 og § 142 og varetager både social- og lægefaglig behandling. 

Vi har åbent for behandling under Covid-19-krisen

Vi har fortsat åbent for behandling og opstarter også nye i behandling. Du kan altså fortsat henvise borgere til os.

Vores tilbud kan dog ændre sig i takt med at myndighedernes vejledninger ændrer sig. Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret, så den afspejler vores tilbud pt.

Samarbejde og rådgivning

Vores erfaring er, at et bredt tværfagligt samarbejde bedst hjælper de borgere, der har et rusmiddelproblem. Derfor indgår vi gerne i forskellige samarbejder med andre fagpersoner omkring borgeren. 

Ring til en af vores enheder, hvis du har brug for sparring om problematikker knyttet til rusmidler og mulighederne for rusmiddelbehandling. 

Henvisning og visitation

Center for Rusmiddelbehandling København er selvvisiterende for alle med alkoholproblemer samt for borgere fra Københavns Kommune, der har stofproblemer.

Du kan henvise borgeren til at ringe og aftale en tid.

Borgere uden symptomer på Covid-19 kan også møde op i åbningstiden, hvor der sidder personale klar til at tage imod. 

Indgangsparti til Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade

Psykiatri

Vi arbejder sammen med psykiatrien om borgere med dobbeltdiagnoser
Billede af pjecer fra Center for Rusmiddelbehandling København

Udgivelser og materiale

Bestil vores pjecer.