Header menu

Social behandling

Du kan få hjælp til sociale problemstillinger hos din kontaktperson.

Din kontaktperson kan bl.a.:

  • rådgive om forsørgelsesgrundlag, f.eks. hvordan du ansøger om dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge
  • rådgive om beskæftigelse og uddannelse
  • indstille dig til en bolig, hvis du er boligløs
  • rådgive om, hvordan du søger boligstøtte, tilskud til medicin, tandbehandling og lign.
  • rådgive om ansøgning til døgnbehandling.

Kontaktpersonen kan ikke træffe afgørelse i din sag, men hjælpe dig med, hvordan du ansøger, og hvilken dokumentation der kræves.