Header menu

Specialenheden Forchhammersvej

Specialenheden Forchhammersvej er for voksne borgere, der har et livslangt problematisk forbrug af rusmidler bag sig.

Specialenheden Forchhammersvej er for borgere, der har store somatiske, psykiske og sociale problematikker, f.eks. en kaotisk livsstil, forsømte boligforhold eller hjemløshed, dårlig økonomi, somatiske og psykiske problemstillinger, social isolation og ensomhed.

Borgergruppen har lille eller manglende evne til selv at afhjælpe egne problemstillinger

Specialenheden Forchhammersvej tilbyder en helhedsorienteret behandling af borgerne via en specialiseret tværfaglig personalegruppe. 
Alle borger bliver tilknyttede til et fast team, bestående af en pædagogisk og en sundhedsfaglig kontaktperson. 

Ejerskab og borgerinddragelse

Specialenheden lægger vægt på at stedet skal være et fristed for borgerne.

Vi har stort fokus på medansvar og ejerskab og har nedsat et borgerråd, bestående af 4 borgervalgte repræsentanter, 1 pædagog og ledelsen, der afholder møde hver 14 dag.

Hver mandag holder vi borgermøder for den samlede borgergruppe.

Tilbud på Forchhammersvej

Forchhammersvej har en bred vifte af socialpædagogiske aktivitetstilbud heriblandt musik, cafe, motion, massage, computere, ture ud af huset mm.

Caféen tilbyder:

 • Gratis morgenmad
 • Varm frokost til 10kr
 • Adgang til computere og internet
 • Forskellige kreative aktiviteter
 • Adgang til hyggeligt gårdmiljø
 • Traditionsbundne arrangementer.

Motionsrum tilbyder:

 • Daglig motion med hjælp fra uddannede instruktør
 • Deltagelse i Move On
 • KOL træning

Det intensive tilbud

Forchhammersvej tilbyder et intensivt tre måneders behandlingsforløb til dig, der har brug for ekstra støtte i en periode.
Forløbet kan bl.a. indeholde:

 • Sårpleje og behandling af fixeskader
 • Opstart i behandling for HIV og Hepatitis
 • Støtte til kontakt med egen læge
 • Motion
 • Ernæring og samvær i Caféen
 • Samtaler med psykolog
 • Støtte fra socialrådgiver 

Tal med din kontaktperson, hvis tilbuddet på Forchhammersvej kunne være noget for dig.

Specialenheden Forchhammersvej

Forchhammersvej 18
1920 Frederiksberg C
Telefon: 35 36 22 85