Header menu

Specialiserede tilbud

Center for Rusmiddelbehandling København har en række specialiserede tilbud til dig med problematisk forbrug af opioider.

Du skal visiteres til de specialiserede tilbud fra den rusmiddelenhed, som du er tilknyttet. Tal med din rusmiddelbehandler, hvis du tænker, at ét af de specialiserede tilbud kunne være noget for dig.

Ambulatoriet Vesterbro

Ambulatoriet Vesterbro er et tilbud til dig, der primært har brug for medicinsk behandling med buprenorphin eller metadon. Du kan blive henvist, hvis du ikke har brug for socialfaglig behandling, gruppebehandling mv.

På Ambulatoriet Vesterbro møder du én gang om måneden til en samtale med en læge eller sygeplejerske. De tjekker, om du har det godt, og din medicin stadig fungerer for dig. Du henter buprenorphin eller metadon på apoteket.

Læs mere om Ambulatoriet Vesterbro.

Intensiv behandling på Forchhammersvej

Specialenheden Forchhammersvej tilbyder intensiv behandling. 

Du kan blive henvist til Forchhammersvej, hvis du har brug for mere intensiv behandling end det er muligt at få på de "almindelige" rusmiddelenheder. Det kan f.eks. være at du er syg eller skal udredes for sygdomme. På Forchhammersvej findes også et tilbud, hvor du kan indtage metadon intravenøst, og TUR - den udgående behandling, som kan tilbyde behandling i dit eget hjem.

Læs mere om Forchhammersvej.

Specialenheden Tomsgårdsvej (Stæren)

Specialenheden Tomsgårdsvej (tidl. Stæren) er et dagtilbud med plads til 80 borgere. Stæren er for dig, der har brug for mere intensiv behandling, f.eks. hvis du efter mange års stofbrug er ensom eller fysisk eller psykisk dårlig.

Stæren kan støtte dig i at få en meningsfuld hverdag med fokus på de sociale relationer. Her er mulighed for at få et bad og vaske tøj, købe morgenmad i cafeen, og deltage i aktiviteter som f.eks. motion (Move On), syning, maling, musik mm.

Du kan også få din medicin på Stæren og blive tilset af læge, samt få rådgivning hos en socialrådgiver.

Læs mere om Stæren.

Heroinbehandling på Specialenheden Valmuen 

Behandling med heroin er for dig, der trods behandling med metadon eller buprenorphin har et sidemisbrug af heroin. Heroinbehandling foregår på enheden Valmuen.

Det er lægen på din rusmiddelenhed, der skal henvise dig til Valmuen. Du skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for at modtage heroinbehandling.

Læs mere om heroinbehandling på Valmuen.