Header menu

Støttekontaktperson

Vores støttekontaktpersoner hjælper dig med at finde vej, skabe netværk og bygge bro.

Støttekontaktpersonerne (SKP'erne) er fortrinsvis udgående.

SKP’erne kan støtte dig i kontakten med tilbud i kommunen, andre offentlige myndigheder og det private. På den måde hjælper SKP'en dig med at finde og bygge bro til det rette sted, der kan hjælpe dig.

Det er ikke alle, der får hjælp fra en støttekontaktperson. Ordningen er for dig, der:

  • har behov for alkoholbehandling, men svært ved at få og bevare kontakt til systemet
  • har behov for støtte før og efter et stabiliseringsophold eller efter afsoning
  • har behov for støtte til at opnå, fastholde og fungere i egen bolig
  • har behov for anden hjælp, men ikke formår at opsøge denne

Støttekontaktpersonen er et frivilligt tilbud, som du kan sige ja eller nej til.