Header menu

Støttekontaktperson

Vores støttekontaktpersoner kan hjælpe dig med at finde vej, skabe netværk og bygge bro.

Støttekontaktpersonerne (SKP'erne) er fortrinsvis udgående.

SKP’erne kan komme hjem til dig i eget hjem og støtte dig i kontakten med tilbud i kommunen, andre offentlige myndigheder og det private. På den måde hjælper SKP'en dig med at finde vej og bygge bro til de steder, der kan hjælpe dig.

Det er ikke alle, der får hjælp fra en støttekontaktperson. Ordningen er for dig, der:

  • har behov for stofbehandling, men svært ved at få og bevare kontakt til systemet
  • har behov for støtte før og efter et stabiliseringsophold eller efter afsoning
  • har behov for støtte til at opnå, fastholde og fungere i egen bolig
  • har behov for anden hjælp, men ikke formår at opsøge denne

Støttekontaktperson er et frivilligt tilbud, som du kan sige ja og nej til.