Header menu

Vores enheder

Her kan du læse nærmere om hver enkelt af vores enheder.

Center for Rusmiddelbehandling København består af mange enheder med hver deres fokus og speciale.

Alkohol- og stofbehandling

Enhederne på Hørsholmsgade, Nyropsgade og Spaniensgade behandler problemer med alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. De tre enheder er åbne for alle.

Substitutionsbehandling (opioider)

Enhederne på Prags Boulevard, Vigerslev Allé og Ørnevej behandler problemer med heroin, metadon og andre opioider. Disse tre enheder er ligeledes åbne for alle.

Specialiserede enheder

Derudover har vi flere specialiserede enheder:

Center for Rusmiddelbehandling består derudover af:

  • Hotellet
  • Visitationen, som træffer afgørelser i sager om dag- og døgnbehandling
  • Den koordinerende Enhed, som koordinerer og organiserer opgaver på tværs af centret