Hjælp til sociale problemer

Rusmiddelbehandling København tilbyder råd og vejledning, hvis du har brug for hjælp til håndtering af sociale problemer.

Vores socialfaglige rusmiddelbehandlere kan bl.a. rådgive om:

 • hvordan du ansøger om dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge.
 • hvordan du kommer igang med en uddannelse eller et job.
 • hvad du kan gøre, hvis du er boligløs.
 • hvordan du søger boligstøtte, tilskud til medicin, tandbehandling eller lign.
 • hvordan du ansøger om mere intensiv behandling (dag- eller døgnbehandling).

Du kan få hjælp hos den rusmiddelbehandler, som du får tilknyttet, når du er i behandling hos os.

Råd og vejledning om sociale problemer

Vis alle

Har du brug for støtte til at søge job eller studie?

Vi har et tæt samarbejde med jobcentret og har fast tilknyttet en IPS-virksomhedskonsulent fra jobcentret, som en del af projektet IPS - Individuel Placering og Støtte.

Hvad er en IPS-virksomhedskonsulent?

IPS-virksomhedskonsulenten fra jobcentret fungerer som hele jobcentret i én person, dvs. at vedkommende både bliver din sagsbehandler, coach og virksomhedskonsulent. Mens du er i forløb hos denne medarbejder, behøver du ikke møde på jobcentret.

Hvem kan få en IPS-virksomhedskonsulent?

Tilbuddet om at få tilknyttet en IPS-virksomhedskonsulent er til dig, der:

 • modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse
 • er vurderet aktivitetsparat af jobcentret
 • er indskrevet i Rusmiddelbehandling København
 • er motiveret til at komme i arbejde eller uddannelse

Hvad går det ud på?

Virksomhedskonsulenten bliver din sagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent. Når du har fået en virksomhedskonsulent, behøver du ikke længere møde på jobcentret.

Virksomhedskonsulenten har færre sager og dermed mere tid til dig. Det betyder tættere og oftere opfølgning. Din konsulent kan hjælpe med jobsøgning og koordinerer din sag med det sted, hvor du er i behandling.

Du vil komme hurtigt i arbejde eller uddannelse. Du skal være indstillet på, at du allerede kan starte efter blot en måned. Konsulenten støtter dig også i tiden efter du er kommet i arbejde.

Kunne du tænke dig et forløb med en virksomhedskonsulent?

Tal med din rusmiddelbehandler, hvis du gerne vil i forløb hos en virksomhedskonsulent.

Støttekontaktperson

Hvad kan en Støttekontaktperson?

En støttekontaktperson kan støtte dig i kontakten med tilbud i kommunen, andre offentlige myndigheder og det private. På den måde hjælper SKP'en dig med at finde og bygge bro til de rette tilbud, der kan hjælpe dig.

Støttekontaktpersonerne er fortrinsvis udgående.

Hvem er kan få en støttekontaktperson?

Det er ikke alle, der får hjælp fra en støttekontaktperson. Tilbuddet er for dig, der:

 • har behov for behandling, men svært ved at få og bevare kontakt til systemet.
 • har behov for støtte før og efter et stabiliseringsophold eller efter afsoning.
 • har behov for støtte til at opnå, fastholde og fungere i egen bolig.
 • har behov for anden hjælp, men ikke formår at opsøge denne.

Støttekontaktpersonen er et frivilligt tilbud, som du kan sige ja eller nej til.

Kunne en støttekontaktperson være noget for dig?

Tal med din rusmiddelbehandler om dine muligheder for at få tilknyttet en støttekontaktperson.

Står du uden bolig?

Vi har et tæt samarbejde med Hjemløse- og Udsatteenheden i Socialforvaltningen, som én gang om ugen kommer ud på vores enheder. Hos sagsbehandleren fra Hjemløse- og Udsatteenheden kan du få hjælp, hvis du er boligløs eller har brug for en social handleplan.

Du er altid velkommen til at snakke med din rusmiddelbehandler om dine muligheder.