Hjælp til psykiske udfordringer

Har du et problematisk brug af rusmidler og psykiske udfordringer, tilbyder Rusmiddelbehandling København råd og vejledning om, hvilken hjælp, der passer bedst til dit behov.

Har du et problematisk brug af rusmidler og psykiske udfordringer, tilbyder Rusmiddelbehandling København råd og vejledning om, hvilken hjælp, der passer bedst til dit behov.

Nogle har brug for professionel behandling eller støtte fra den regionale psykiatri, egen læge og/eller i kommunen. For andre kan de psykiske udfordringer håndteres sammen med rusmiddelbehandleren, de pårørende eller netværk.

Når du sætter dit forbrug af alkohol og/eller stoffer ned, kan nogle af reaktionerne minde om psykiske lidelser. Du kan fx opleve angst eller depression. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere, om du har en psykisk lidelse eller om der er tale om abstinenser. Behovet for behandling, støtte og omsorg kan derfor variere meget.

  Råd og vejledning om hjælp til psykiske udfordringer

  Vis alle

  Hvad er en psykisk sårbarhed?

  Psykiske vanskeligheder eller lidelser defineres ud fra de symptomer du oplever, og hvordan de påvirker dine muligheder for at klare din hverdag som du ønsker det. Psykisk sårbarhed påvirker forskelligt fra person til person – både i graden af funktionsnedsættelse, men også over tid.

  Der er en glidende overgang fra naturlige reaktioner på livets mange udfordringer til egentlig psykisk sygdom. Psykisk sårbarhed kan ende med en diagnose.

  Mulighed for screening for psykisk lidelser

  Din rusmiddelbehandler kan henvise dig til en psykiatrisk screening hos en af vores læger eller psykologerne i Spaniensgade, hvis der er brug for at vurdere om og evt. hvilken psykisk lidelse du har.

  Er der mistanke om en eller flere diagnoser, kan lægen henvise dig til en udredning hos en psykiater, i distriktspsykiatrien, eller til Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling (APU), som er et samarbejde mellem kommunen og regionen vedr. dobbeltdiagnoser.

  Hjælp til lettere psykiske problemstillinger i rusmiddelbehandlingen

  Lægerne i Rusmiddelbehandling København kan behandle lettere psykiske problemstillinger og lidelser i forhold til konkrete vurderinger.

  Uanset hvilken enhed du er tilknyttet, kan du ud fra en konkret vurdering også få hjælp hos vores tværgående psykolog-team i Spaniensgade.

  Hvad kan vores psykologer?

  Psykologerne i Rusmiddelbehandling København kan hjælpe med akut krisebehandling, angstlidelse, impulsivitet og antisocial adfærd samt psykologisk udredning, hvor lægens screening ikke er tilstrækkelig.

   

  Psykologerne tilbyder:

  • Tre samtaler ved akutte kriser.
  • Individuelle psykologsamtaler i forhold til borgere med særlige lidelser og belastninger.
  • Gruppebehandling for borgere, som lider af angst og andre belastninger i forbindelse med deres misbrug.

  Indsatsen består typisk af op til 10 samtaler med mulighed for forlængelse med evaluering efter hver 5. samtale.

  Har du allerede en diagnose?

  Ambulatorie for Psykoterapeutisk udvikling (APU) er til dig, som har en ikke-psykotisk psykisk sygdom og er afhængig af rusmidler.

  Er du indskrevet i Rusmiddelbehandling København og

  samtidig har behov for og er motiveret til behandling af psykisk sygdom, kan du ved konkret vurdering blive henvist til APU.

  APU er en koordineret indsats mellem region og kommune, hvor din rusmiddelbehandler og behandlere i psykiatrien samarbejder om din behandling med fælles retning, så du får mest muligt ud af  behandlingen.  

  APU tilbyder gruppebehandling supplereret med individuelle samtaler.