Specialenhed for heroinbehandling - Valmuen

Vi tilbyder behandling med lægeordineret heroin (diacetylmorphin).

Behandling med lægeordineret heroin er til dig, som trods behandling med metadon eller buprenorphin, stadig har et vedvarende forbrug af ordinerede eller illegale opioider. Vi tilbyder nogle sikre rammer, hvor du kan indtage lægemidlet.

Målet med behandlingen er i første omgang at støtte dig i at forbedre din fysiske helbredstilstand og på sigt at øge din samlede livskvalitet.

Lægeordineret heroin kan være en hjælp til en mere stabil hverdag og kan hjælpe dig videre uanset om dit mål med behandlingen er reducere dit forbrug og komme i behandling med metadon, eller du helt ønsker at stoppe dit forbrug af heroin. Behandlingen kan også være livsvarig. Det afhænger af dine ønsker og mål med behandlingen.

Vi tilrettelægger dit behandlingsforløb sammen med dig, så det passer til dine behov og de ønsker du har. Du kan være i behandling på Valmuen i den tid, du ønsker og har behov for det.

Om heroinbehandling hos Valmuen

Vis alle

Hvad kræver det at komme i behandling med lægeordineret heroin?

For at komme i behandling med lægeordineret heroin hos Valmuen, skal du have en henvisning fra den læge, der er ansvarlig for din behandling i dit rusmiddelcenter. Du skal derfor tale med lægen, hvis du ønsker at komme i behandling hos os.

For at komme i behandling i Valmuen kræver det, at du:

 • Er minimum 18 år gammel.
 • Kan samarbejde med personalet om dit behandlingsforløb.
 • Kan acceptere overvåget indtag af din medicin.
 • Har et forbrug af ordinerede eller illegale opioider til trods for at du har været i behandling med buprenorphin eller metadon de seneste 12 måneder. Det behøver ikke være sammenhængende.
 • Ikke er gravid, har planer om at blive gravid, eller ammer. (Det er et krav, at kvinder bruger sikker prævention inden opstart i behandling med lægeordineret heroin. Valmuen tilbyder og betaler for prævention til kvinder).
 • Ikke har svære lunge- og/eller nyresygdomme, der kan forhindre dig i at trække vejret ordentlig eller udskille heroinen.   
 • Ikke har en promille over 0,5, når du møder op.
 • kan møde til den aftalte behandling.
 • Er stabil i dit forbrug af benzodiazepiner, hvis du tager dem.

Sådan foregår behandlingen

Den lægeordinerede heroin fås både som tabletter og til injektion i vener eller muskler. Du skal møde op i klinikken som aftalt, hvor du får udleveret din heroin, der er ordineret af lægen. Du skal indtage heroinen på stedet under overvågning af vores sundhedsfaglige personale. Det gælder uanset om du får heroinen som tabletter eller til injektion. Personalet er altid klar til at hjælpe og støtte dig, så du tager medicinen korrekt og kan sikre, at du har det godt. Der er adgang til behandling alle årets dage (også i weekender og på helligdage).

Når Valmuen har modtaget din henvisning og har vurderet om vi kan tilbyde dig lægeordineret heroin, bliver du indkaldt til en for-samtale. Efterfølgende lægger vi i en plan for opstart sammen med dig, lægen og andet relevant personale. Når du er blevet stabil i din medicin, kan du til tilrettelægge behandlingen, så den passer ind i din hverdag. Behandlingen kan tilrettelægges så fleksibelt, at du fra dag til dag kan vælge en, to eller slet ingen doser heroin. De fravalgte doser heroin konverteres i sådanne tilfælde til metadon/depotmorfin.

Som en integreret del af den lægelige behandling, tilbyder vi også forskellige sundhedstilbud og social behandling, hvis du ønsker det. Udover læge og andre sundhedsfaglige medarbejdere, vil du derfor også møde socialpædagoger i klinikken, som kan hjælpe og støtte dig i de eventuelle sociale udfordringer, du oplever i din hverdag. Vi sammensætter din behandling efter dine ønsker og behov.   

Valmuen tilbyder

 • Socialt samvær i cafeen, morgenmad mm.
 • Individuelle eller gruppebaserede samtaleforløb
 • Motionsrum
 • Internet, vaskeri, adgang til bad
 • Støtte med kontakt til sundhedsvæsen (egen læge, hjemmepleje, tandlæge, hospital mm.)
 • Støtte med kontakt til myndigheder (bolig, økonomi, beskæftigelse mm.)
 • Psykologforløb

Kontakt Specialenhed for heroinbehandling - Valmuen

Valmuen

Tomsgårdsvej 17-19

2400 København NV

Åbningstider

Valmuen har åbent alle dage kl. 8:30 -17:30.

Til praktiserende læger, psykiatrien, regionen mm.

Vi kommer gerne ud og holder oplæg om behandling med lægeordineret heroin og/eller møder borgere, som ønsker mere viden om behandlingen.