Specialenheden Forchhammersvej

Specialenheden Forchhammersvej er intensiv social- og sundhedsfaglig behandling til dig, som har fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som følge af dit forbrug af rusmidler.

Specialenheden Forchhammersvej tilbyder en helhedsorienteret social- og sundhedsfaglig rusmiddelbehandling til dig, som oplever forskellige udfordringer i din dagligdag som følge af et langvarigt forbrug af rusmidler.

Borgere som kommer i Specialenheden Forchhammersvej, kan f.eks. have en kaotisk livsstil, problematiske boligforhold eller stå helt uden bolig. Mange har problemer med økonomi, somatiske og psykiske problemstillinger og oplever social isolation og ensomhed.

Når du er i behandling på Forchhammersvej, får du tilknyttet et fast behandlerteam, som består af en pædagogisk og en sundhedsfaglig medarbejder samt en behandlingsansvarlig læge. Din behandling tilrettelægges altid med udgangspunkt i dine håb og drømme. Sammen med dig, formulerer vi mål og delmål for din behandling, så vi hele tiden sikrer, at vi er på rette vej i forhold til dine ønsker og behov. Samarbejdet med dig, din motivation og frivillighed er det vigtigste og du skal finde din vej. Målet med behandlingen på Forchhammersvej er at støtte dig i at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv, sådan som du ønsker det. Ikke to mennesker er ens.

Vi samarbejder med mange forskellige, relevante samarbejdspartnere og har altid fokus på hele mennesket og at tilpasse individuelt til den enkeltes behov og ønsker. Ikke to mennesker er ens.

Intravenøs metadon

På Specialenheden Forchhammersvej har vi et særligt intravenøs metadonbehandlingstilbud, hvis du har et injektionsbrug. Behandling med metadon kan benyttes af dig, der trods langvarig substitutionsbehandling og psykosocial støtte, fortsat har et større intravenøst brug af opioider, og som er i risiko for at få alvorlige helbredsmæssige komplikationer som følge af dit forbrug af opioider.

Formålet med behandling med intravenøs metadon er i første omgang at minimere eventuelle skader og forebygge at dit helbred forværres. På sigt er målet, at både din livskvalitet såvel helbredsmæssigt som socialt forbedres.

Du skal visiteres til behandling med metadon af den enhed, hvor du er indskrevet i behandling.  Er du ikke allerede i rusmiddelbehandling i Rusmiddelbehandling København, skal du kontakte den enhed der passer dig bedst. Du finder kontaktoplysninger under om os øverst på siden.

For at kunne modtage behandlingen skal du have brugbare vener og selv være i stand til at injicere. Det sundhedsfaglige personale vil vejlede og rådgive dig omkring injektion, men du skal selv kunne udføre den. 

I forbindelse med opstart i behandlingen, skal du møde dagligt i enheden de første 14 dage. Til weekenden, vil du få en tablet med hjem. Efter 14 dage med IV-metadon kan der gives ”tag hjem” IV-metadon efter lægelig vurdering, ellers gives ”tag hjem” doser som tabletter”.Aktivitetstilbud på Forchhammersvej

På Forchhammersvej lægger vi vægt på, at stedet skal være et fristed for dem, der kommer her. Vi har en lang række forskellige aktivitetstilbud som musik, café, motion, massage mm. Derudover arrangeres forskellige ture ud af huset – det kan være cafébesøg, museum eller en tur i Zoologisk Have.

I Caféen kan du få gratis morgenmad og varm frokost til 10 kr. Her har du også mulighed for at sætte dig ved en af tilbuddets computere og gå på nettet. Du kan deltage i nogle af de forskellige kreative aktiviteter, som medarbejderne står for i løbet af dagen. I vores hyggelige gård, kan du slappe af, nyde en kop kaffe og få en snak med nogle af de andre, som kommer i tilbuddet.

I vores motions- og træningstilbud kan du få din daglige motion med hjælp fra en uddannet instruktør.

På Forchhammersvej har vi skabt et stærkt frivillighedsmiljø, som et supplement til den professionelle behandling. Frivilligindsatsen bidrager til at understøtte din rusmiddelbehandling igennem frivillige aktiviteter. Her er fokus på at tilbyde et fællesskab og bygge bro til andre tilbud, du kunne have interesse i at deltage i. Vi tilbyder eks. følgeordninger, der kan støtte dig i at møde op til aftaler i sundhedsvæsnet.Ejerskab og borgerinddragelse på Forchhammersvej

På Forchhammersvej har vi et særligt fokus på medansvar og ejerskab og har nedsat et borgerråd og et caféudvalg, som kommer med input til mad og aktiviteter. Det giver os mulighed for løbende at tale om, hvad der fungerer og ikke fungerer i cafeen, således det bliver et trygt og behageligt sted for alle. Vi er for øjeblikket i gang med en proces sammen med borgerne i forhold til, hvordan vi bedst muligt får mere borgerinddragelse. Derfor har vi ikke en færdig form på vores borgerråd endnu. 

Sådan får du en plads på Forchhammersvej

Hvis du ikke allerede er i substitutionsbehandling og Specialenhedens Forchhammersvej kunne være noget for dig, kræver det, at du henvender dig i én af Rusmiddelbehandling Københavns tre enheder på Vigerslev Allé, Prags Boulevard eller Ørnevej. Her vil de hjælpe dig.

Hvis du allerede er indskrevet i substitutionsbehandling i Rusmiddelbehandling København, kan du tale med din rusmiddelbehandler, som kan henvise dig.

TUR – Tværfaglig Udgående Rusmiddelbehandling

Tværfaglig Udgående Rusmiddelbehandling (TUR) er et tilbud efter serviceloven § 101, til dig med et stor behov for koordineret social- og sundhedsfaglig rusmiddelbehandling, og som ikke har mulighed for at møde på et ambulant behandlingstilbud. Tilbuddet kan give i en kortere eller længere periode. Fx hvis en borger har somatiske begrænsninger samt et påtrængende behov for socialfaglige rusmiddelbehandling eller invaliderende psykisk sårbarhed som ikke muliggør et trygt og stabilt fremmøde på en rusmiddelenhed.

TUR er et tilbud til dig, som har fysiske og psykiske samt sociale udfordringer, som følge af et langvarigt rusmiddelforbrug, men som ikke har mulighed for at møde op i en af rusmiddelenhederne i Rusmiddelbehandling København. I TUR får du tilknyttet et fast team, som består af en pædagogisk og en sundhedsfaglig kontaktperson.

Vores besøg tilrettelægges i samarbejde mellem dig, kontaktteamet og den behandlingsansvarlige læge.

I TUR har vi også mulighed for at støtte dig i at få en plads på Forchhammersvej.

TUR – Tværfaglig Udgående Rusmiddelbehandling

TUR er et tilbud til dig, som har fysiske og psykiske samt sociale udfordringer, som følge af et langvarigt rusmiddelforbrug, men som ikke har mulighed for at møde op i en af rusmiddelenhederne i Rusmiddelbehandling København.

Kontakt Specialenheden Forchhammersvej

Specialenheden Forchhammersvej

Forchhammersvej 18

1920 Frederiksberg

Åbningstider

Specialenheden Forchhammersvej har åbent alle dage fra kl. 9.00 -13.00