Tilbud til dig, som er pårørende

Er du tæt på en, der drikker for meget eller tager stoffer? Det kan være en stor belastning at være tæt på én, med et alkohol- eller stofproblem.

Pårørende bærer ofte på mange bekymringer og tilsidesætter deres egne behov og interesser for at hjælpe den, der drikker eller tager stoffer. 

Der er flere muligheder for hjælp til pårørende i Rusmiddelbehandling København.

Familieorienteret rusmiddelbehandling Enghavevej

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej er en del af Center for Alkohol- og stofbehandling. Det er et specialiseret terapeutisk familieorienteret tilbud, til familier med rusmiddelproblemer og kan være en del af dit samlede behandlingsforløb, i den behandlingsenhed du er tilknyttet.

Hos Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej tilbyder vi forskellige terapeutiske forløb i form af individuelle samtaler, parsamtaler, pårørendesamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler og arbejder målrettet med de relationer, der er berørt af rusmiddelproblematikken.

Hvis din nære allerede er i behandling hos os, så kan I sammen deltage i et  familieorienteret behandlingsforløb.

Kontakt én af de tre enheder i Center for Alkohol- og stofbehandling i Hørsholmsgade, Spaniensgade eller Nyropsgade, hvis du ønsker at høre mere om dine behandlingsmuligheder.

Pårørendegrupper

Vi tilbyder også pårørendegrupper, hvis du som pårørende har brug for hjælp til at håndtere det at være tæt på én, hvor alkohol eller stoffer fylder for meget. Kontakt Rusmiddelbehandling Nyropsgade, hvis du er interesseret i at komme i pårørendegruppe.

Pårørendegruppe i Nyropsgade

Yvonne Vestergaard

Nyropsgade 7, 2. sal

1602 København V