Dag- og døgnstofbehandling

Dagbehandling og døgnbehandling er intensiv hash- og kokainbehandling.

Dagbehandling

Dagbehandling er mere intensiv end den ambulante behandling.

Du kan komme i dagbehandling på vores enheder på Hørsholmsgade, Nyropsgade og Spaniensgade. I dagbehandling møder du typisk i en gruppe tre gange om ugen i tre timer per gang.

Døgnbehandling

Døgnbehandling er den mest intensive form for behandling. 

Her bor og opholder du dig på en døgninstitution, imens du er i behandling f.eks. i tre måneder.

Du skal ansøge om dag- og døgnbehandling

For både dagbehandling og døgnbehandling gælder det, at du skal søge om at komme i behandling. Din ansøgning vil kun blive godkendt, hvis du opfylder visse krav.

Din rusmiddelbehandlinger kan rådgive dig om, hvilke krav du skal opfylde, og hvordan du ansøger. Det er visitationsenheden, der afgør din sag.