Familieorienteret rusmiddelbehandling Enghavevej

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej er et specialiseret terapeutisk tilbud til dig og din familie, hvis rusmidler har fyldt for meget.

Vi ved, at et rusmiddelproblem ikke alene berører den der bruger rusmidler, men påvirker alle medlemmer i en familie. Partner såvel som børn bliver ofte lige så påvirkede og det forstyrrer samspillet i familien. Vores erfaring er, at familiens trivsel forbedres, når alle familiemedlemmer får mulighed for at arbejde med deres egen og fælles proces samtidig. Det har en positiv effekt på samspillet i familien.

Både forskning og praksis viser også, at inddragelse af nære relationer og børn gør rusmiddelbehandlingen mere stabil og effektfuld. Vi arbejder derfor med rusmidlernes påvirkning af hele familien og inddrager vigtige relationer, til den der bruger rusmidler både direkte, men også indirekte i vores terapiforløb.

Hvad er Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej og hvordan kommer jeg i gang?

Vis alle

Hvad er familieorienteret rusmiddelbehandling Enghavevej?

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej er en del af Center for Alkohol- og stofbehandling. Det er et specialiseret terapeutisk familieorienteret tilbud, til familier med rusmiddelproblemer og kan være en del af dit samlede behandlingsforløb, i den behandlingsenhed du er tilknyttet.

Hos Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej tilbyder vi forskellige terapeutiske forløb i form af individuelle samtaler, parsamtaler, pårørendesamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler og arbejder målrettet med de relationer, der er berørt af rusmiddelproblematikken.

Som familie inviteres I til at undersøge og arbejde med de situationer, der belaster jeres fælles liv. I får sammen mulighed for at dele og forstå de tanker, følelser og oplevelser, som I hver især har i forbindelse med rusmiddelproblematikken. Formålet med behandlingen er at mindske den skadelige virkning af rusmiddelproblemer på familiemedlemmer og andre vigtige relationer, herunder børnene.

Vores overordnede fokus er på de voksne. Vi har derfor primært samtaler med dig og din partner eller andre nære relationer omkring de udfordringer i oplever i jeres situation og støtter jer i at se hinandens perspektiv og børnenes og lærer at handle derudfra. Efter aftale med jer kan jeres børn i et afgrænset omfang blive inddraget.

Hvordan får jeg et forløb hos Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej?

Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej, er for dig der:

  • Er indskrevet i et behandlingsforløb i Spaniensgade, Hørsholmsgade eller Nyropsgade.
  • Er forælder til egne børn eller er nær relation til et barn/ung under 25 år.
  • Er gravid eller kommende forælder.
  • Har eller har haft et problematisk forbrug af rusmidler og ønsker at arbejde med dine nære familierelationer i et terapeutisk forløb.
  • Har pårørende, der ønsker forløb målrettet fællessamtaler, hvor du også deltager.

 

Hvis du ikke er i rusmiddelbehandling

Du indskrives i rusmiddelbehandling på en af vores behandlingsenheder i Center for Alkohol- og stofbehandling. Det er enten i Rusmiddelbehandling Spaniensgade, Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade eller Rusmiddelbehandling Nyropsgade. Du kan frit vælge den enhed, der passer dig bedst. Her er de klar, når du er klar til at tage det første skridt. Du skal ikke bruge en henvisning fra din læge eller andre. Vi anbefaler, at du booker en tid til indskrivning, så der er god tid til din samtale. Du kan dog også møde op i åbningstiden uden forudgående aftale.

Du vil sammen med en rusmiddelbehandler finde ud af om Familieorienteret rusmiddelbehandling er et tilbud, der passer for dig. Et forløb i Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej kan være en del af dit samlede behandlingsforløb.

Hvis du allerede er i rusmiddelbehandling

Hvis du allerede er i behandling i Center for Alkohol- og Stofbehandling, skal du snakke med din rusmiddelbehandler, om tilbuddet på Enghavevej er en mulighed for dig.

Hvis du er tilknyttet Borgercenter Børn og Unge

Har du en sagsbehandler i Borgercenter Børn og Unge, kan han/hun hjælpe dig med at kontakte Rusmiddelbehandling Nyropsgade, Rusmiddelbehandling Spaniensgade eller Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade.

Hvis du kommer fra Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital eller egen læge, kan også hjælpe dig med at kontakte Rusmiddelbehandling Nyropsgade, Rusmiddelbehandling Spaniensgade eller Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade.

Sådan foregår et forløb hos Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej

Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i din familie og vi mødes i den kadence som passer i jeres liv. Det kan være alt fra én samtale hver uge til én om måneden. Det kan også ændre sig undervejs i forløbet, alt efter jeres ønsker og behov.

Allerede ved første samtale inviterer vi din partner eller anden nær relation med, hvis det er muligt. Det gør vi for at skabe de bedste rammer for behandlingen og sammen planlægge hvad der passer bedst for dig og din familie. Vi har mulighed for at tilbyde samtalerne på den enhed, hvor du er indskrevet eller på Enghavevej, alt efter hvad der passer for jer som familie.

Vil du gerne høre mere om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at kontakte én af de tre enheder i Center for Alkohol- og stofbehandling, hvis du ønsker at høre mere om dine  behandlingsmuligheder.

Du finder kontaktoplysninger nedenfor på siden her.

Særlige tilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Er du barn eller ung i en familie, hvor rusmidler fylder eller har fyldt, kan Barndom i Balance – Opvækst og Rusmidler og TUBA, være noget for dig.
Du kan læse mere om de to forskellige tilbud her.

Tilbud særligt til pårørende